ครั้งนี้ เราจะได้พบกันรึเปล่านะ~!?

Miri Shiwana

คุณเปิดไปแล้ว 0 ครั้ง

จะการันตีในอีก 200 ครั้ง

ผลการเปิดกาชา

ครั้งนี้ คุณได้รับ
ครั้งที่ 1

F

เศษเกลือ

การ์ดทั่วไป

ครั้งที่ 2

F

เศษเกลือ

การ์ดทั่วไป

ครั้งที่ 3

F

เศษเกลือ

การ์ดทั่วไป

ครั้งที่ 4

F

เศษเกลือ

การ์ดทั่วไป

ครั้งที่ 5

F

เศษเกลือ

การ์ดทั่วไป