การ์ดที่สุ่มไปทั้งหมด

---

จำนวนการ์ดที่สุ่ม

---

จำนวนสมาชิกที่สุ่ม

---

จำนวนการ์ดในอีเวนท์นี้

username1

ประวัติการสุ่มกาชาล่าสุด

username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022
username1 > [SE+] [221001] ✦  Miri&Nicezki – Halloween 2022