Nicezki

สมาชิกแคลน

123 456 789

คะแนนแบทเทิล

ประวัติการทำคะแนนในแคลนแบทเทิล

32.4 ล้าน
ล่าสุด
27.6 ล้าน
2108
22.1 ล้าน
2107
19.2 ล้าน
2106

สถิติเลเวล

กำลังจะมาในเร็วๆนี้

127

124

121

116

111

คะแนนความประพฤติ

กำลังจะมาในเร็วๆนี้

ที่เหลือ